Innviðaforritari (e. infrastructure engineer)

Starfið felst í sjálfvirknivæðingu kerfisstjórnunar hjá Hagstofu Íslands.
Starfsmaðurinn mun sinna sjálfvirkri kerfisstjórnun með samþættingu ýmissa kerfa með notkun og forritun viðbóta við samskipanastjórnunarkerfi (e. configuration management) stofnunarinnar. Starfsmaðurinn vinnur í kerfisstjórnarteymi Hagstofunnar.

Hæfniskröfur

 • Vilji til að læra á nýjar lausnir og aðferðir og kynna sér í dýpt eldri lausnir
 • Reynsla og þekking á almennt viðurkenndum venjum í hugbúnaðarþróun
 • Reynsla af hönnun tæknilegrar högunar upplýsingakerfa, þ.m.t. sýndarumhverfa fyrir tölvurekstur
 • Þekking og reynsla af notkun og uppbyggingu ýmissa forritunartungumála, þ.m.t. Python
 • Þekking og reynsla af vöktunarkerfum og samskipanastjórnunartólum (e. configuration management tools) er æskileg
 • Þekking á helstu öryggisógnum upplýsingakerfa og fyrirbyggjandi aðgerðum er æskileg
 • Þekking og reynsla af mikilvægum stoðkerfum tölvureksturs er æskileg
 • Þekking og reynsla af rekstri netþjóna er kostur
 • Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi er kostur
 • Hreint sakavottorð

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 22.10.2018 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn,  Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

 

Gagnaforritari og gagnagrunnsstjóri (e. data engineer)

Starfið felst í uppbyggingu gagnainnviða og gagnamiðlunar hjá Hagstofu Íslands. Starfsmaðurinn mun sinna rekstri og skipulagi gagnagrunnsþjóna og gagnaskipunar, hönnun og þróun úrvinnslu- og miðlunarferla miðað við ytri og innri þarfir notenda ásamt almennri hugbúnaðarþróun sem viðkemur gagnanýtingu. Starfsmaðurinn vinnur í gagnagrunnsteymi Hagstofunnar.

Hæfniskröfur

 • Geta til að sökkva sér í og leysa upplýsingatæknivandamál
 • Reynsla og þekking á almennt viðurkenndum venjum í hugbúnaðarþróun
 • Reynsla af hugbúnaðarþróun og bestun gagnagrunnskerfa
 • Þekking og reynsla af notkun og rekstri mismunandi gagnagrunnsþjóna
 • Reynsla af hönnun tæknilegrar högunar almennra gagnagrunnskerfa
 • Þekking á gæðaferlum í innlestrarferlum og gagnagrunnsvinnslu er æskileg
 • Þekking á helstu öryggisógnum upplýsingakerfa er æskileg
 • Þekking og reynsla af vöktunarkerfum og samskipanastjórnunartólum (e. configuration management tools) er æskileg
 • Þekking og reynsla af rekstri netþjóna er kostur
 • Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi er kostur
 • Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 22.10.2018 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn,  Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Sérfræðingur í vefhögun (e. web architect)

Starfið felst í tæknilegri hönnun upplýsingakerfa með áherslu á vefhögun.
Starfsmaðurinn mun sinna samþættingu ýmissa kerfa í samstarfi við vef- og gagnagrunnssérfræðinga stofnunarinnar ásamt því að auka skilvirkni kerfa með bestun á úrvinnslum þeirra. Starfmaðurinn mun jafnframt forrita bakendavinnslur vefkerfa og setja vefkerfi í rekstur. Starfsmaðurinn vinnur í vefteymi Hagstofunnar.

Hæfniskröfur

 • Vilji til að læra á nýjar lausnir og aðferðir og kynna sér í dýpt eldri lausnir
 • Reynsla og þekking á almennt viðurkenndum venjum í hugbúnaðarþróun
 • Þekking á tæknilegri högun upplýsingakerfa, þ.m.t. almennra vefkerfa
 • Þekking og reynsla af vefstöðlum og vefhönnun, þ.m.t. svargæfa hönnun og bestun fyrir vefi
 • Þekking og reynsla af notkun og uppbyggingu ýmissa forritunartungumála, þ.m.t. Python
 • Þekking og reynsla af almennum vefþjónabúnaði (e. web server) og vefselum (e. proxy servers) er æskileg
 • Þekking og reynsla af vöktunarkerfum og samskipanastjórnunartólum (e. configuration management tools) er æskileg
 • Þekking á helstu öryggisógnum upplýsingakerfa og fyrirbyggjandi aðgerðum er æskileg
 • Þekking og reynsla af rekstri netþjóna er kostur
 • Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi er kostur

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 22.10.2018 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn,  Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.